We hebben diverse touwen die veel gebuikt worden in de landbouw en specifiek voor de melkveehouderij. Heeft u een specifieke vraag naar een touw neem contact op.